Địa chỉ : 60 Cầu Đông, Phường Lộc Vượng, TP.Nam Định